Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Voorlichtingspublicatie
Aanmeldprocedure voor Staatsexamens NT2 Programma I en programma II 2013
Bijzondere omstandigheden
Na het aanmelden
Betalen
Betalen vanuit het buitenland
Na betaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanmelding staatsexamens Nederlands als tweede taal 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanmelding staatsexamens Nederlands als tweede taal 2013
Voorlichtingspublicatie
De aanmeldprocedure voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal 2013 is op 27 september 2011 door het College voor examens vastgesteld. Wie wil deelnemen aan het staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2013 kan zich vanaf 1 november 2012 elektronisch aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.
Er zijn twee programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Een voorbeeld daarvan is een vakopleiding binnen een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).
Examenprogramma II is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die een midden- of hogere kaderfunctie willen vervullen of daarvoor een opleiding willen gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit.
Het College voor examens stelt ten behoeve van de afname Staatsexamens NT2 Programma I en Programma II in 2013 in totaal 14.000 examenplaatsen open per onderdeel (Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren) per programma per jaar.
1. De aanmeldprocedure is voor beide examenprogramma’s gelijk.
2. Aanmelding geschiedt digitaal via de internetsite www.duo.nl. Kandidaten moeten daar hun gegevens invullen en verzenden. .
3. Kandidaten moeten er op toezien dat de persoonsgegevens letterlijk overeenkomen met de gegevens op hun identiteitsbewijs.
4. Kandidaten zien op het aanmeldscherm welke examendata in de examenplaats beschikbaar zijn. Zij kiezen eerst de door hun gewenste plaats. Vervolgens toont het scherm hun de beschikbare examendata. Is de gewenste examendatum niet meer beschikbaar, dan kunnen zij een andere examenplaats proberen. Het kan zijn dat daar de voorkeursdatum nog wel beschikbaar is. De plaatsen waar de examens worden afgenomen, zijn:
Amsterdam, Rotterdam, Breda, Utrecht, Eindhoven, Rijswijk en Zwolle
5. Op de locaties is geen ruimte voor kinderopvang beschikbaar.
6. Tussen het moment van aanmelden en het examen zelf zit altijd ten minste zes weken in verband met de betaaltermijn en de administratieve organisatie van het examen. Wanneer die termijn wordt gewijzigd dan wordt dat tijdig via de website en in de brochure aangekondigd.
7. Kandidaten wordt geadviseerd altijd zelf ook een print van de internetaanmelding te maken.
8. Wie zich aanmeldt, reserveert een examenplek en is dus verplicht voor die examenplek te betalen.
9. Kandidaten moeten zich tijdens het examen kunnen legitimeren in de examenzaal. Wie geen geldig legitimatiebewijs kan meebrengen naar het examen moet vooraf telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie 050-599 89 33. Soms is er een oplossing te vinden.
10. Wanneer in de examenzaal blijkt dat kandidaten zich niet kunnen identificeren, kunnen zij eventueel toch deelnemen na het invullen van een zogenoemde ‘Verklaring van onvoldoende legitimatie’. Zij dienen dan uiterlijk de dag erop alsnog een geldig legitimatiebewijs te tonen aan dezelfde examenleider. Indien dit bewijs niet wordt getoond, is het examen niet geldig.
11. Bij het examen kan worden rekening gehouden met fysieke of psychische beperkingen. Zo kan bijvoorbeeld iemand die slechtziend is een examen met grote letters krijgen. Meent de kandidaat in aanmerking te komen voor een aangepast examen, dan kan hij dit aangeven tijdens de aanmelding, bij de vraag ‘Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden?’. De kandidaat ontvangt dan een brief waarin gevraagd wordt welke voorzieningen nodig zijn.
12. De kandidaat moet daarbij een bevestiging van een (medisch) specialist meesturen naar de NT2-administratie. De aangepaste examens worden zoveel mogelijk centraal afgenomen. Het kan dus zijn dat voor een aangepast examen een andere examendatum en een andere plaats wordt aangeboden dan de eerste keuze van de kandidaat.
13. Binnen één week nadat de aanmelding is verzonden, ontvangt de kandidaat een brief met een acceptgiro. In deze terugmelding leest hij hoe de persoonlijke gegevens bij DUO in de computer staan. Ook staat in de brief het ED-nummer, het nummer waaronder de NT2-administratie de kandidaat heeft ingeschreven. Als er fouten op de terugmelding staan (de naam is bijvoorbeeld niet goed geschreven of het onderdeel waarin de kandidaat examen wil doen is niet goed), moet de kandidaat de verbetering direct schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de NT2-administratie van DUO.
14. Heeft de kandidaat twee weken na de aanmelding nog geen terugmelding en acceptgiro ontvangen, dan moet de kandidaat direct telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie van DUO, telefoon 050-5998933.
15. Het examengeld kan per internet of met de acceptgiro betaald worden. Op de acceptgiro staat voor welke datum de betaling bij DUO binnen moet zijn.
16. Als de betaling te laat is, wordt ongeveer 4 weken voor het examen een betalingsherinnering verzonden.
17. Wanneer het examengeld 14 dagen voor het examen niet is betaald kan de kandidaat niet meedoen aan het examen.
18. Het is mogelijk dat anderen het examengeld betalen, bijvoorbeeld de school, de gemeentelijke sociale dienst of een Stichting Vluchtelingenwerk. Ook derden moeten erop toezien dat zij het examengeld op tijd betalen, anders kan de kandidaat niet meedoen. De kandidaat moet zelf goed controleren of er op tijd voor het examen wordt betaald.
19. Wanneer in de wijze van betaling gedurende het examenjaar veranderingen worden doorgevoerd door DUO, dan wordt hiervan tijdig mededeling gedaan in de brochure en op de website.
20. Als een kandidaat vanuit het buitenland betaalt, zijn daar bijna altijd extra kosten aan verbonden. Deze kosten trekt de bank af van het bedrag dat de kandidaat overmaakt. Het gevolg is dat de kandidaat dan te weinig betaalt voor het examen en daardoor niet mag deelnemen. De kandidaat moet dus de extra kosten optellen bij de kosten voor het examen.
21. Voor betaling vanuit het buitenland moeten de volgende aanvullende gegevens gebruikt worden: een BIC en een IBAN-nummer.
22. Kandidaten in het buitenland moeten er rekening mee houden dat verzending van correspondentie vanuit en naar het buitenland tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Het kan aanbeveling genieten om een correspondentieadres in Nederland te nemen.
23. Het is niet mogelijk om deelname aan het examen af te zeggen nadat het examengeld is betaald. Met de betaling wordt immers een examenplek definitief gereserveerd en de organisatie van de afname in gang gezet.
24. Als er sprake is van ziekte van de kandidaat zelf of een andere vorm van overmacht, kan de kandidaat verzoeken om een uitgesteld examen. Hij moet dit dan schriftelijk aan de NT2-administratie verzoeken. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na het examen. In geval van ziekte moet met het verzoek een bevestiging van een onafhankelijke arts worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de kandidaat niet kon deelnemen.
25. Als de betaling is bijgeschreven op de rekening van DUO, krijgt de kandidaat, ongeveer veertien dagen voor het examen de examenoproep. In de oproep staat wanneer, waar en hoe laat het examen wordt afgenomen. Ook staat in de oproep wat de kandidaat mee moet nemen naar het examen. Door middel van routeplanners kan de kandidaat precies opzoeken hoe hij op de examenlocatie komt. Onder de kop ‘Belangrijke adressen en telefoonnummers’ van de brochure vindt de kandidaat een aantal handige websites.
Ook is op de website van DUO, www.duo.nl, een kaartje te vinden van de locaties met een korte routebeschrijving daarbij.
26. Wanneer de kandidaat de oproep tien dagen voor het examen nog steeds niet heeft gekregen, dan moet hij telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie van DUO, telefoon 050-5998933.
27. Kandidaten worden erop gewezen dat als er iets verandert in de gegevens die DUO van de persoon heeft, bijvoorbeeld omdat hij gaat verhuizen, zij dit meteen schriftelijk of per e-mail aan de NT2-administratie moeten doorgeven, onder vermelding van ED-nummer en de examendatum.
28. Het College voor examens kan besluiten om een aanpassing in het controlesysteem door te voeren met betrekking tot 3e kansers.
Het
College voor Examens,
de voorzitter,