Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ANNEX V International Monetary Fund
AANHANGSEL V Internationale Monetaire Fonds
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanhangsel V: Internationale Monetaire Fonds bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Washington, 11-04-1949

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanhangsel V: Internationale Monetaire Fonds bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties
(authentiek: en)
In its application to the International Monetary Fund (hereinafter called “the Fund”), the Convention (including this Annex) shall operate subject to the following provisions:
1. Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Fund solely from this Convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.
2. The provisions of the Convention (including this Annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Fund or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Fund or any of its members, Governors, Executive Directors, Alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Fund, or by any statute, law or regulation of any member of the Fund or any political subdivision of any such member, or otherwise.
(vertaling: nl)
Bij zijn toepassing op het Internationale Monetaire Fonds (hierna te noemen „het Fonds”) zal het Verdrag (met inbegrip van dit Aanhangsel) van kracht zijn met inachtneming van het hieronder bepaalde:
1. § 32 van de standaardbepalingen zal alleen van toepassing zijn op geschillen voortvloeiende uit de interpretatie of toepassing van privileges en immuniteiten die door het Fonds uitsluitend aan dit Verdrag worden ontleend en die niet begrepen zijn onder die waarop het aanspraak kan maken krachtens deszelfs „Overeenkomstbepalingen” of anderszins.
2. De bepalingen van het Verdrag (met inbegrip van dit Aanhangsel) wijzigen of veranderen niet, en maken evenmin noodzakelijk een wijziging of verandering van, de „Overeenkomstbepalingen” van het Fonds; evenmin schenden of beperken zij enige van de rechten, immuniteiten, privileges of vrijstellingen toegekend aan het Fonds of aan enige van zijn leden, Bestuurders, leden van het College van Bewindvoerders, plaatsvervangers, ambtenaren of employees krachtens de „Overeenkomstbepalingen” van het Fonds, of krachtens enige verordening, wet of voorschrift van enig lid van het Fonds of enige politieke onderafdeling van een zodanig lid, of anderszins.