Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Uitvoering van artikel 10 van het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen
De Minister van Economische Zaken.
Gelet op artikel 10 van het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471),
Besluit:
Artikel 1
Deze beschikking verstaat onder:Besluit:
het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471);Commissie:
de Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;formulier AKO:
een formulier tot aangifte betreffende het ontvangen van splijtstoffen of ertsen, overeenkomstig het model dat als bijlage I bij deze beschikking is gevoegd;formulier AKV:
een formulier tot aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen, overeenkomstig het model dat als bijlage II bij deze beschikking is gevoegd.
Artikel 2
Een aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen voor nucleaire doeleinden, ingevolge artikel 5 of artikel 7 van het Besluit, wordt gedaan door inzending van twee voor eensluidend getekende afschriften van elk der bescheiden, welke de tot het doen van die aangifte verplichte persoon ingevolge de artikelen 5, 7, 9 en 10 van de door de Commissie vastgestelde Verordening nr. 8 (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1959) ten aanzien van de betrokken kalendermaand bij de Commissie dient in te zenden.
1.
Een aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen voor niet-nucleaire doeleinden, ingevolge artikel 6 of artikel 8, eerste of tweede lid, van het Besluit, wordt in tweevoud afzonderlijk gedaan ten aanzien van de in het betrokken kalenderkwartaal ontvangen en de op de laatste dag van dat kwartaal voorhanden zijnde splijtstoffen of ertsen, onderscheidenlijk met gebruikmaking van een formulier AKO en een formulier AKV.
2.
Voor een aangifte ten aanzien van splijtstoffen en een aangifte ten aanzien van ertsen dienen afzonderlijke formulieren te worden gebruikt.
Artikel 4
Een aangifte, waarop artikel 3 van toepassing is, wordt – onverminderd het in dat artikel bepaalde – afzonderlijk gedaan ten aanzien van splijtstoffen of ertsen, die krachtens een overeenkomst, welke voor of mede voor Nederland is gesloten of tot welke voor of mede voor Nederland is toegetreden, onderworpen zijn aan een bijzondere controle van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.
Artikel 5
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen.
1.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
2.
Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Besluit in werking treedt.
's-Gravenhage, 5 december 1969
De
Minister
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php