Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vervoer gehandicapte leerlingen
Verantwoordelijkheid gemeenten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen basisonderwijs (ba), speciaal basisonderwijs (so) en voortgezet onderwijs (vo)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen basisonderwijs (ba), speciaal basisonderwijs (so) en voortgezet onderwijs (vo)
Vervoer gehandicapte leerlingen
Met ingang van het schooljaar 2002-2003, kunnen ouders voor het vervoer van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geen aanspraak meer maken op een vergoeding van de kosten op basis van de Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten maar valt ook het vervoer van deze leerlingen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betekent dat de ouders die voor een vergoeding in aanmerking willen komen zich niet meer tot het GAK (UWV/GAK) maar tot de gemeente moeten wenden. Om de gemeenten in staat te stellen de aanvraag tijdig voor aanvang van het schooljaar afgehandeld te hebben, is het van groot belang dat de desbetreffende ouders zich op zo kort mogelijke termijn tot de gemeente wenden waarin zij wonen. Om die reden verzoek ik u de ouders van de leerlingen waarvan u denkt dat zij op grond van de handicap gebruikmaken van aangepast vervoer, van deze wijziging op de hoogte te stellen. Aangezien het vooral in het speciaal basisonderwijs over vrij grote aantallen leerlingen gaat, is in de bijlage een modelbriefje opgenomen dat u desgewenst aan de leerlingen kunt meegeven (ook oproepbaar via cfi.kennisnet.nl).
Verantwoordelijkheid gemeenten
Nu de gemeenten de verantwoordelijkheid gaan dragen voor al het leerlingenvervoer zullen zij moeten beslissen ofeen leerling wegens een handicap al dan niet is aangewezen op aangepast vervoer. De gemeente kan zich daarbij laten adviseren. Wegens de bekendheid met de leerling ligt het daarbij voor de hand dat de gemeente zich daarvoor in het algemeen zal richten tot de directeur of rector van de school. Gelet op het belang hiervan voor de leerling verzoek ik u aan een dergelijk adviesverzoek mee te werken. U kunt zich als directeur of rector, afhankelijk van de situatie, laten adviseren door bijvoorbeeld de ambulante begeleider, de commissie van begeleiding of de commissie voor de indicatiestelling.
Het zal voor wat betreft deze advisering overigens alleen om nieuwe aanvragen gaan. Op grond van overgangsrecht behouden de leerlingen die het lopend schooljaar op grond van de Wet Rea een vervoersvoorziening ontvangen het recht op een gelijkwaardige voorziening gedurende de periode dat zij dezelfde school blijven bezoeken.
De
staatssecretaris
directeur primair onderwijs