Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1.1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 1.2. Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden
+ Hoofdstuk 1.3. Administratieve voorschriften bij aanbestedingen
+ Hoofdstuk 1.4. Voorschriften voor het aanbesteden van werken door aanbestedende diensten
+ Hoofdstuk 1.5. Voorwaarden in verband met in het kader van de wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten
+ Hoofdstuk 2.1. Reikwijdte
- Hoofdstuk 2.2. Procedures voor het plaatsen van opdrachten voor aanbestedende diensten
+ Hoofdstuk 2.3. Regels inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning
+ Hoofdstuk 2.4. Voorschriften voor de bijzondere procedures
+ Hoofdstuk 3.1. Reikwijdte
+ Hoofdstuk 3.2. Procedures voor het plaatsen van speciale-sectoropdrachten
+ Hoofdstuk 3.3. Regels voor speciale-sectoropdrachten inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning
+ Hoofdstuk 3.4. Erkenningsregeling
+ Hoofdstuk 3.5. Overige voorschriften voor de procedures met betrekking tot de raamovereenkomst, het dynamisch aankoopsysteem en de prijsvraag
+ Hoofdstuk 4.1. Gedragsverklaring aanbesteden
+ Hoofdstuk 4.2. Nadere uitvoeringsregels
+ Hoofdstuk 4.3. Vernietigbaarheid en boete
+ Hoofdstuk 4.4. Arbitrage en klachten
+ Hoofdstuk 4.5. Evaluatiebepalingen
+ Hoofdstuk 4.6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.30 Aanbestedingswet 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure met aankondiging toepassen:
a. indien bij toepassing van de niet-openbare procedure, de openbare procedure, of de procedure van de concurrentiegerichte dialoog inschrijvingen zijn gedaan die onregelmatig zijn, of indien inschrijvingen zijn gedaan die onaanvaardbaar zijn, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de overheidsopdracht niet wezenlijk worden gewijzigd,
b. in buitengewone gevallen, indien het werken, leveringen of diensten betreft waarvan de aard en de onzekere omstandigheden het vaststellen vooraf van de totale prijs niet mogelijk maken,
c. ingeval het een overheidsopdracht voor diensten als bedoeld in Bijlage II, onderdeel A, categorie 6 van richtlijn nr. 2004/18/EG of intellectuele diensten betreft, waarvoor, vanwege de aard van de te verlenen diensten, de specificaties voor de overheidsopdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om de overheidsopdracht overeenkomstig de niet-openbare procedure of de openbare procedure door de keuze van de beste inschrijving te plaatsen, of
d. ingeval het een overheidsopdracht voor werken betreft, die werken worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en zonder het doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken.
2.
Een aanbestedende dienst kan, indien de omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, zich voordoen, van de mededeling van een aankondiging van een overheidsopdracht afzien, indien hij bij de onderhandelingsprocedure alleen de inschrijvers betrekt die voldoen aan de criteria, genoemd in afdelingen 2.3.4 tot en met 2.3.6 en die gedurende de voorafgaande openbare procedure of niet-openbare procedure of concurrentiegerichte dialoog inschrijvingen hebben ingediend die aan de formele eisen van de procedure voor het gunnen van overheidsopdrachten voldoen.