Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2013.

Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende vaststelling van de aan boerderijzuivelbereiders op te leggen heffingen voor het jaar 2002 (Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
a.
Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,12 per 100 kg melk;
b.
Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2003 tot en met 31 december 2003 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,08 per 100 kg melk.
Artikel 2
Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas ten behoeve van het Fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,20 per 100 kg melk;
Artikel 3
Het bepaalde in de artikelen 1 en 2 is niet van toepassing op melk ingevoerd uit andere lidstaten van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003.
Amersfoort, 13 november 2002
voorzitter
secretaris