Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004

Verordening van het Productschap Zuivel van 17 september 2003, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de melkgeitenhouderij voor het jaar 2004 (Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 30-07-2005]
In deze verordening wordt verstaan onder:
melk : in Nederland gewonnen melk van geiten;
melkgeitenhouder : de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;
ontvanger van melk : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkgeitenhouders.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 30-07-2005]
Melkgeitenhouders zijn aan het productschap ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk. De inning en afdracht van deze heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 30-07-2005]
Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkgeitenhouders ontvangen hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 30-07-2005]
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in melkproducten, een heffing verschuldigd van € 0,07 per 100 kg melk.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 30-07-2005]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 30-07-2005]
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004.
Zoetermeer, 17 september 2003
voorzitter
secretaris