Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 3 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 2 mei 2014.

Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel

Verordening van het Productschap Zuivel van 29 oktober 2008, houdende vaststelling van de heffing voor de promotie van boerderijzuivelproducten (Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van de Instellingsbesluit Productschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:
melk : in Nederland gewonnen melk van runderen.
a. Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,13 per 100 kg melk.
b. Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en vanaf 1 april 2009 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,15 per 100 kg melk. Met ingang van 1 april 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg melk.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel.
Zoetermeer, 29 oktober 2008
voorzitter
secretaris