Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening 2003, Instelling fonds bevordering afzet boederijzuivelproducten
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 3 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 2 mei 2014.

Zuivelverordening 2003, Instelling fonds bevordering afzet boederijzuivelproducten

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende instelling van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten
Het bestuur van het Productschap Zuivel:
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 5, lid 1, onder f, van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
bestuur : bestuur van het Productschap Zuivel;
productschap : Productschap Zuivel;
voorzitter : voorzitter van het Productschap Zuivel.
1.
Ter financiering van de uitgaven, die door het productschap worden gedaan ten behoeve van de bevordering van de afzet van boerderijzuivelproducten, wordt ingesteld het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten.
2.
De middelen van dit fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat het beheer over het fonds voert en de inkomsten en uitgaven daarvan op een afzonderlijke rekening administreert.
3.
De middelen van het fonds worden verkregen uit de opbrengst van heffingen, welke ten behoeve van dit fonds bij verordening zijn vastgesteld, alsmede de rente op het vermogen van het fonds.
4.
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur een bestemming geeft aan een eventueel liquidatiesaldo.
Artikel 3
De Zuivelverordening 1995, Instelling fonds bevordering afzet boerderij-zuivelproducten wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2003, Instelling fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten.
Amersfoort, 13 november 2002
voorzitter
secretaris