Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening 2000, Steunverlening voor ondermelk die tot caseïne of caseïnaten wordt verwerkt
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 28 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 27 juli 2012.

Zuivelverordening 2000, Steunverlening voor ondermelk die tot caseïne of caseïnaten wordt verwerkt

Zuivelverordening 2000, Steunverlening voor ondermelk die tot caseïne of caseïnaten wordt verwerkt
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op de artikelen 97, 98 en 100 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 15 en 19 van de Landbouwwet en de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen;
Besluit :
Artikel 1
In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 1958, Terminologie, met dien verstande dat in deze verordening wordt verstaan onder :
ondermelk : het product dat is verkregen door het melken van een of meer koeien of geiten en zonder enige toevoeging uitsluitend afgeroomd is tot een vetgehalte van niet meer dan 0,10%;
ruwe caseïne : het niet in water oplosbare product dat uit ondermelk is verkregen door precipitatie, veroorzaakt door microbiële verzuring of toevoeging van zuren, leb of andere enzymen die de melk doen coaguleren, ongeacht of vooraf al dan niet een op ionenuitwisseling gebaseerde behandeling dan wel indikkingsprocédés zijn toegepast;
caseïne : het niet in water oplosbare gewassen en gedroogde product dat is verkregen uit ruwe caseïne of door precipitatie uit ondermelk, waarbij de precipitatie is veroorzaakt door microbiële verzuring of toevoeging van zuren, leb of andere enzymen die de melk doen coaguleren, ongeacht of vooraf al dan niet een op ionenuitwisseling gebaseerde behandeling dan wel indikkingsprocédés zijn toegepast;
caseïnaten : producten die verkregen zijn door het drogen van met neutraliserende stoffen behandelde caseïne/ruwe caseïne.
1.
Met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens Verordening (EG) nr. 1255/1999 (PB EG 26 juni 1999, nr. L 160) kent het productschap aan producenten van caseïne of caseïnaten steun toe voor in Nederland tot caseïne of caseïnaten verwerkte hoeveelheden ondermelk.
2.
De steun wordt betaald op grond van een bij het productschap ingediende daartoe strekkende schriftelijke aanvraag door de producent van caseïne en caseïnaten. Voor deze aanvraag wordt gebruikgemaakt van het formulier waarvan het model door de voorzitter wordt vastgesteld.
Artikel 3
De producenten van caseïne en caseïnaten zijn verplicht de onverschuldigd betaalde steunbedragen vermeerderd met rente aan het productschap terug te betalen. De rente wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 of artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 411/88 (PB EG 13 februari 1988, nr. L 40) en loopt vanaf de datum van uitkering van de steun.
Artikel 4
De Zuivelverordening 1990, Steunverlening voor ondermelk die tot caseïne of caseïnaten wordt verwerkt, wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als de Zuivelverordening 2000, Steunverlening voor ondermelk die tot caseïne of caseïnaten wordt verwerkt.
Den Haag, 4 januari 2000
voorzitter
secretaris