Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsverordening Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 (huisvesting en leefomgeving)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsverordening Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 (huisvesting en leefomgeving)

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 september 2008 houdende wijziging van de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 met betrekking tot huisvesting en leefomgeving
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006.]
Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III
Op het moment van inwerkingtreding van deze verordening blijven de volgens het puntensysteem in bijlage 1 bij Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 reeds behaalde punten, behouden. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden de in bijlage 1 genoemde punten alleen behaald indien is voldaan aan de in de bijlage genoemde respectieve leden van artikel 2 van Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006, zoals gewijzigd bij deze verordening.
Zoetermeer, 11 september 2008
plv. voorzitter
secretaris