Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsverordening Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006 (2010-I)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsverordening Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006 (2010-I)

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 februari 2010, tot wijziging van de Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006.]
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
2. De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden die op het ogenblik van het in werking treden van deze verordening zitting hebben in de bezwaarschriftencommissie, worden geacht met ingang van de dag van de inwerkingtreding van deze verordening te zijn benoemd op de voet van artikel 4a, eerste lid.
Zoetermeer, 10 februari 2010
voorzitter
secretaris