Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsverordening Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsverordening Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000

Verordening van het Productschap Vis van 13 oktober 2005 tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000 (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 3 mei 2002, afl. 25, VIS 29)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000.]
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt de Verordening II tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000 van 28 oktober 2004 ingetrokken.
3.
Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening regeling verkoop zoetwatervis 2003 bepaalde, ten aanzien waarvan voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening de overtreding is begaan, worden strafrechtelijke afgedaan.
Rijswijk, 13 oktober 2005
voorzitter
secretaris