Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsverordening Financiële verordening Loodswezen 2008
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsverordening Financiële verordening Loodswezen 2008

Wijzigingsverordening Financiële verordening Loodswezen 2008
De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie;
Gelet op artikel 26 van de Loodsenwet;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Financiële verordening Loodswezen.]
Artikel II
De vergoedingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden voor de eerste maal geïndexeerd tot het jaar van inwerkingtreding van deze verordening overeenkomstig de index bedoeld in artikel 4.
Artikel III
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
Deze verordening zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd ten kantore van de Nederlandse Loodsencorporatie. Van deze terinzagelegging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 20 mei 2008 te Rotterdam.