Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2010)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2010)

Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2010)
De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,
Gelet op de artikelen 4, eerste lid 15 en 16 van de Loodsenwet;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995.]
Artikel II
Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Scheldemonden plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 10 genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 10 toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeenkomt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.
Artikel III
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 3 november 2009 te Vlissingen.
De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie