Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2006)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995
De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 15 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995.]
Artikel II
Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 9 genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 9 toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeen komt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.
Artikel III
Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Amsterdam-IJmond plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 7 genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 7 toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeenkomt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.
Artikel IV
De verordening tot wijziging van de Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 vastgesteld bij de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 11 december 2001 en goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 29 januari 2002, kenmerk HDJZ/SCH/2002-16 wordt ingetrokken.
Artikel V
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 18 april 2006 te Rotterdam.
Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 mei 2006, HDJZ/SCH/2006-706.