Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed en Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving (overgang beleidsterrein vormgeving naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.

Wijzigingsbesluit Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed en Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving (overgang beleidsterrein vormgeving naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)

Besluit van het bestuur van de Mondriaan Stichting van 12 december 2011, tot wijziging van de Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed van 24 september 2008 (Stcrt. 2008, 251) en de Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving van 14 december 2010 (Stcrt. 2011, 2618), in verband met de overgang van het beleidsterrein vormgeving naar het Stimuleringsfonds voor Architectuur met ingang van 1 januari 2012
Het bestuur van de Mondriaan Stichting,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2011;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed.]
Artikel II
[Wijzigt de Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving.]
1.
Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, zoals die luidden op 31 december 2011.
2.
Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, zoals die luidden op 31 december 2011, blijven in stand.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van de Mondriaan Stichting,