Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008

Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
In vergadering bijeen op 22 juli 2009 (C-207.9),
Op grond van artikel 8, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
Gelet op het bepaalde in de artikelen 4, 25, 26, 30 tot en met 34, 36, 37, 39, 41, 44 tot en met 46, 48 tot en met 54, 56 tot en met 62, 64, 66, 68 en 121 tot en met 128 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Algemene wet Bestuursrecht en mede gelet op Richtlijn 91/414/EEG en Richtlijn 89/8/EG;
Overwegende dat het wenselijk is het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008 aan te passen;
Besluit de volgende regeling te treffen:
A.
[Wijzigt het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008.]
B.
I. De volgende formulieren en toelichtingen worden ingetrokken:
(i) Aanvraagformulier VU, alsmede de toelichting daarop
(ii) Aanvraagformulier VUB, alsmede de toelichting daarop
(iii) Aanvraagformulier AP
(iv) Aanvraagformulier Va
(v) Aanvraagformulier Vg
(vi) Toelichting op de formulieren ‘Verzoek om inlichtingen’ Va en Vg.
II. [Wijzigt het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008.]
C.
[Wijzigt het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008.]
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Wageningen, 7 januari 2010
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
voorzitter