Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI (oktober 2007)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI (oktober 2007)

Wijzigingsbesluit Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI (oktober 2007)
De Raad van bestuuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,
Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak is opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;
Gelet op de in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheid om als bestuursorgaan beleidsregels vast te stellen;
Besluit:
Artikel I
De bij het Besluit Beleidsregels Ontslagtaak CWI van 6 september 2005 (CWI 2005/009, Stcrt. 7 oktober 2005, nr. 195, p. 11, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2007, nr. 69, p. 22) behorende bijlage ‘Beleidsregels Ontslagtaak CWI’ wordt als volgt gewijzigd.
A De tekst van hoofdstuk 2 ‘Vormvereisten ontslagaanvraag’, hoofdstuk 3 ‘Uitstel en rappelbeleid’, hoofdstuk 4 ‘Kop-staartbeschikking’, hoofdstuk 5 ‘Herstelbeschikking’, hoofdstuk 7 ‘Onvindbare werknemer’, hoofdstuk 10 ‘Structurele of tijdelijke werkvermindering’, hoofdstuk 26 ‘Overgang van onderneming’, hoofdstuk 28 ‘Toetsing inhoud UWV-advies’, hoofdstuk 29 ‘Passende arbeid’, hoofdstuk 30 ‘Disfunctioneren’, hoofdstuk 32 ‘Verwijtbaar niet meewerken aan de re-integratie’, hoofdstuk 33 ‘Verstoorde arbeidsrelatie’, hoofdstuk 37 ‘Ontslag en werknemer in detentie’ en hoofdstuk 38 ‘Ontslag en leeftijd’ wordt gewijzigd.
B Hoofdstuk 14 ‘Vaststelling duur dienstverband en uitzendperiodes’ wordt ingetrokken.
C Hoofdstuk 14 ‘Berekening duur dienstverband’ en hoofdstuk 35 ‘Regelmatig ziekteverzuim’ worden toegevoegd.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking per 1 oktober 2007. Indien de publicatiedatum van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst na 28 september 2007 ligt, treedt dit besluit in werking op de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst en werkt het terug tot 1 oktober 2007.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. De bijlage ‘Beleidsregels Ontslagtaak CWI’ met de tekst zoals die luidt na inwerkingtreding van dit besluit, ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Juridische Zaken van de Centrale organisatie werk en inkomen en is te raadplegen via de website van CWI (www.werk.nl).
Amsterdam, 18 september 2007
Centrale organisatie werk en inkomen Voorzitter Raad van Bestuur ,