Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI (februari 2007)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI (februari 2007)

Wijzigingsbesluit Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI (februari 2007)
De Raad van Bestuur van de Centrale organisatie Werk en Inkomen,
Gelet op artikel 6, eerste lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak is opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;
Gelet op de in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheid om als bestuursorgaan beleidsregels vast te stellen;
Besluit:
Artikel I
Bij de uitvoering van de in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 opgenomen ontslagtaak past de Centrale organisatie werk en inkomen het beleid toe dat is vastgesteld in het Besluit Beleidsregels Ontslagtaak CWI van 6 september 2005 (CWI 2005/009, Stcrt. 7 oktober 2005, nr. 195, p. 11, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2006, nr. 243, p. 11) en de bij dit besluit behorende bijlage ‘Beleidsregels Ontslagtaak CWI’.
Artikel II
Van de in artikel 1 genoemde bijlage worden hoofdstuk 9 ‘Ondernemersvrijheid en redelijkheidstoets’, hoofdstuk 13 ‘Uitwisselbare functies’ en hoofdstuk 23 ‘De voorwaardelijke beschikking (26 weken clausule)’ gewijzigd en wordt hoofdstuk 24 ‘Verkorte procedure’ ingetrokken. De titel van hoofdstuk 23 wordt gewijzigd in ‘Wederindiensttredingsvoorwaarde’. In de toelichting bij dit besluit worden de wijzigingen toegelicht.
Artikel III
De in artikel 2 genoemde wijzigingen en intrekking treden in werking per 1 maart 2007.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst met uitzondering van de wijziging van de bijlage ‘Beleidsregels Ontslagtaak CWI’. Deze bijlage ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Juridische Zaken van de Centrale organisatie werk en inkomen en is te raadplegen via de website van CWI.
Amsterdam, 6 februari 2007
Centrale organisatie werk en inkomen,
Voorzitter Raad van Bestuur