Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit beleidsregels ontslagtaak CWI (maart 2006)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit beleidsregels ontslagtaak CWI (maart 2006)

Wijzigingsbesluit beleidsregels ontslagtaak CWI (maart 2006)
De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,
Gelet op artikel 6, eerste lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin uitvoering van de wettelijke ontslagtaak is opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen; Gelet op de in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheid om als bestuursorgaan beleidsregels vast te stellen;
Besluit:
Artikel 1
Bij de uitvoering van de in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 opgenomen taak past de Centrale organisatie werk en inkomen het beleid toe dat is vastgesteld in het Besluit Beleidsregels Ontslagtaak CWI van 6 september 2005 (CWI 2005/009, Stcrt. 7 oktober 2005, nr. 195, p. 11, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2006, nr. 42, p. 21) en de bij dit besluit behorende bijlage ‘Beleidsregels Ontslagtaak CWI’ .
Artikel 2
Van de in artikel 1 genoemde bijlage wordt een aantal hoofdstukken gewijzigd. In de toelichting bij dit besluit worden de wijzigingen toegelicht.
Artikel 3
De in artikel 2 genoemde wijzigingen treden in werking per 1 april 2006.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst met uitzondering van de wijzigingen van de bijlage ‘Beleidsregels Ontslagtaak CWI’. Deze bijlage ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Juridische Zaken van de Centrale organisatie werk en inkomen en is te raadplegen via de website www.cwinet.nl.
Amsterdam, 7 maart 2006
De .
Voorzitter Raad van Bestuur