Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 11 november 2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 11 november 2006

Besluit tot wijziging van de beleidsregels van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen inzake de uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen
De Raad van bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,
Gelet op artikel 1 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2002, 3) waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de Wav heeft opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel I
Onderdeel 2 wordt vervangen door:
Indiening aanvraag
2.1 Een aanvraag voor een (verlenging van een) tewerkstellingsvergunning dient te worden ingediend bij Bureau Juridische Zaken van de Centrale organisatie werk en inkomen, Postbus 883, 2700 AW Zoetermeer.
2.2 Het indienen van een aanvraag geschiedt door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld en als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Het aanvraagformulier is bij voornoemd adres en via www.werk.nl te verkrijgen.
2.3 Na 1 december 2006 wordt een aanvraag in behandeling genomen indien het wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier zoals opgenomen in deze publicatie.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.
Amsterdam, 31 oktober 2006
De
Voorzitter Raad van Bestuur