Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten en Huishoudelijk Reglement van de Mondriaan Stichting (vaststellen termijn indienen aanvragen en vervaldatum)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.

Wijzigingsbesluit Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten en Huishoudelijk Reglement van de Mondriaan Stichting (vaststellen termijn indienen aanvragen en vervaldatum)

Besluit van het bestuur van het Mondriaan Fonds van 19 september 2012 tot wijziging van het Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten (Stcrt. 2001, 91) en het Huishoudelijk Reglement van de Mondriaan Stichting (Stcrt. 2008, 251) in verband met het vaststellen van een termijn voor het indienen van aanvragen en van een vervaldatum
Het bestuur van het Mondriaan Fonds,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2012;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt het Algemeen reglement financiële ondersteuning projecten.]
Artikel II
[Wijzigt het Huishoudelijk reglement Mondriaan Stichting 2008.]
1.
Voor zover er ter zake van de subsidieverstrekking op grond van of krachtens het Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten of het Huishoudelijk Reglement na het moment, bedoeld in artikel 38 van het Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten onderscheidenlijk artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig deze regelingen zoals die luiden onmiddellijk voorafgaand aan het moment, bedoeld in artikel 38 van het Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten onderscheidenlijk artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement.
2.
Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, of op grond of in het kader van het Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten of het Huishoudelijk Reglement zoals die luiden onmiddellijk voorafgaand aan het moment bedoeld in artikel 38 van het Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten of artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement blijven in stand.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van het Mondriaan fonds,