Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijziging besluit Transacties tussen naaste verwanten en gerechtigden tot een nalatenschap; waardering landbouwgrond, melk- en mestquota
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 8 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 7 juni 2008.

Wijziging besluit Transacties tussen naaste verwanten en gerechtigden tot een nalatenschap; waardering landbouwgrond, melk- en mestquota

Wijziging besluit Transacties tussen naaste verwanten en gerechtigden tot een nalatenschap; waardering landbouwgrond, melk- en mestquota De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
‘Bij de wet van 18 december 1997, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking), Stb. 1997-731, is in artikel 26, leden 3 tot en met 9, van de Invorderingswet 1990 een kwijtscheldingsregeling voor successie- en schenkingsrecht over ondernemingsvermogen ingevoerd, welke terugwerkt tot en met 1 januari 1997.
In verband hiermee komen de onderdelen 4 en 6 van het besluit van 21 oktober 1992, nr. VB 92/2108, te vervallen voor verplichtingen die worden aangegaan na 31 augustus 1998 en voor na die datum opengevallen nalatenschappen.
De in de Invorderingswet 1990 opgenomen kwijtscheldingsregeling betreft zowel de ongefaseerde bedrijfsovergangen die in voornoemd onderdeel 4 zijn bedoeld, als de aldaar bedoelde gefaseerde bedrijfsovergangen.’