Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijziging ambtsgebieden Kadaster Breda/Eindhoven
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijziging ambtsgebieden Kadaster Breda/Eindhoven

Wijziging ambtsgebieden Kadaster Breda/Eindhoven
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op het feit dat met ingang van 1 januari 1997 een gemeentelijke herindeling plaatsvindt in de provincie Noord-Brabant;
Gelet op artikel 4, tweede en derde lid, van de Kadasterwet;
Besluit:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De grens tussen de kringen van de kantoren van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda en Eindhoven wordt gewijzigd in dier voege dat:
a. de kadastrale gemeenten Drunen en Heusden ressorteren onder het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Eindhoven;
b. bij wijziging van gemeentegrenzen die tevens grens tussen de kringen zijn, de grens tussen de kringen overeenkomstig wijzigt.
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Indien ten gevolge van de in artikel 1 vermelde wijziging een recht van hypotheek dan wel een beslag betrekking heeft op een onroerende zaak die onder een andere kring gaat ressorteren, worden afschriften van al die ingeschreven stukken door de bewaarder van de openbare registers waarin ze zijn ingeschreven, gezonden aan zijn ambtgenoot, ter ambtshalve inschrijving, overeenkomstig het bepaalde in het tweede en derde lid.
2. De bewaarder te wiens kantore het desbetreffende stuk is ingeschreven, vervaardigt een afschrift van de inschrijving, voorzien van alle gestelde aantekeningen op een formulier Hypotheken 3 en zendt dit aan de bewaarder van het andere kantoor. Hij stelt daarna bij de inschrijving de volgende door hem te ondertekenen aantekening:
’Van deze inschrijving is in verband met een wijziging van de grens tussen de kringen Breda en Eindhoven afschrift gezonden aan het kantoor van de Dienst te ..., ter ambtshalve inschrijving. De bewaarder van het kadaster en de openbare registers,’, onder invulling van de naam van het kantoor.
3. De bewaarder die een afschrift als bedoeld in het tweede lid ontvangt, neemt dit op in het lopende deel van het register Hypotheken 3. Hij plaatst hierop de volgende door hem te ondertekenen aantekening:
’Ambtshalve inschrijving; eerste inschrijving vond plaats ten kantore van de Dienst te ..., de ..., in deel ... nr. ... De bewaarder van het kadaster en de openbare registers,’, onder invulling van de desbetre V ende gegevens.
Apeldoorn, 2 augustus 1996
Raad van Bestuur ,