Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Vrijstellingsbesluit Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 5 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 4 februari 2012.

Vrijstellingsbesluit Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over.
Artikel 2
Aan de ondernemer die een slachterij uitoefent wordt vrijstelling verleend van het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Campylobacter, indien en voor zover:
a) hij met het schriftelijke resultaat van het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op het vleeskuikenbedrijf aantoont dat het te slachten koppel pluimvee met Campylobacter besmet is;
b) hij voor het te slachten koppel pluimvee het schriftelijke resultaat van het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Campylobacter niet heeft ontvangen van de ondernemer die een vleeskuikenbedrijf uitoefent;
c) de ondernemer die een vleeskuikenbedrijf uitoefent het te slachten koppel pluimvee niet heeft onderzocht op de aanwezigheid van Campylobacter.
Artikel 3
Aan de ondernemer die een slachterij uitoefent wordt vrijstelling verleend van het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella, indien het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek aantoont dat Salmonella aanwezig is.
Artikel 4
Onverlet het gestelde in artikel 2 en artikel 3, wordt aan de ondernemer die een slachterij uitoefent vrijstelling verleend van het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella en Campylobacter, indien het pluimvee deel uitmaakt van een koppel dat op een andere slachterij is geslacht en is onderzocht overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening, en indien een kopie van het resultaat van dat onderzoek in het bezit is van de ondernemer.
Artikel 5
Aan de ondernemer die een slachterij uitoefent en die per week minimaal 400 en maximaal 1000 vleeskuikens slacht, wordt vrijstelling verleend van het in artikel 4, tweede lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op Salmonella en Campylobacter, onder de voorwaarde dat alleen vleeskuikens worden geslacht waarvan het resultaat van het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek aantoont dat de vleeskuikens niet besmet zijn met Salmonella.
Artikel 6
De ondernemer die een uitsnijderij uitoefent wordt vrijgesteld van het in artikel 4, derde lid, van de Verordening bedoelde onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella, onder de voorwaarde dat minder dan 3000 kilogram pluimveevlees per week wordt be- of verwerkt.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als Vrijstellingsbesluit Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 1 november 2007
voorzitter
secretaris