Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Vrijstellingsbesluit Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Vrijstellingsbesluit Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999

Vrijstellingsbesluit Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 10 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,
op 14 juni 2001 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Aan ondernemers als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 is vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 4, eerste en tweede lid van genoemde verordening voor wat betreft Campylobacter onder de voorwaarde, dat van elk pluimveebedrijf de koppels van tenminste twee produktieperioden moeten zijn onderzocht waarbij een periode van tenminste 4 en ten hoogste 10 maanden moet liggen tussen het einde van de ene en het begin van de andere produktieperiode.
1.
Aan ondernemers als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van genoemde verordening voor wat betreft Campylobacter, indien en voor zover het onderzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid van genoemde verordening uitwijst, dat schadelijke micro-organismen als genoemd in de Bijlage bij de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 aanwezig zijn of indien de uitslag van het onderzoek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening, niet op het bedrijf ontvangen is.
2.
Aan ondernemers als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van genoemde verordening voor wat betreft Salmonella, indien en voor zover het onderzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid van genoemde verordening uitwijst, dat schadelijke micro-organismen als genoemd in de Bijlage bij de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 aanwezig zijn.
3.
Onverlet het gestelde in het eerste, tweede en derde lid wordt aan ondernemers als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van genoemde verordening voor wat betreft het onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella en Campylobacter indien het op zijn bedrijf geslachte pluimvee onderdeel uitmaakt van een koppel dat op een ander bedrijf is geslacht en is onderzocht overeenkomstig artikel 3, eerste lid en een kopie van de uitslag van het betreffende onderzoek aanwezig is op zijn bedrijf.
Artikel 3
Aan ondernemers als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 , die per week minimaal 400 en maximaal 1000 vleeskuikens slachten, wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 3, tweede lid van genoemde verordening voor wat betreft het eindproductenonderzoek als bedoeld in het Besluit eindproductencontrole 1999 onder de voorwaarde,dat alleen kuikens worden geslacht waarvan de uitslag van het monster bedoeld in artikel 4, eerste lid van de verordening aantoont dat de betreffende kuikens niet besmet zijn met Salmonella.
Artikel 4
Ondernemers die pluimveevlees afkomstig van een slachterij versnijden in kleinere delen, worden vrijgesteld van het bepaalde in artikel 3, tweede lid van genoemde verordening voor wat betreft het eindproductenonderzoek als bedoeld in het Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij onder de voorwaarden dat minder dan 3000 kilogram pluimveevlees per week wordt be- of verwerkt en vervolgens als vers pluimveevlees of als vers pluimveevleesbereiding wordt afgezet.
A.
Het Vrijstellingsbesluit I Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt ingetrokken.
B.
Het Vrijstellingsbesluit II Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt ingetrokken.
C.
Het Vrijstellingsbesluit III Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Vrijstellingsbesluit Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999”.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris