Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Vrijstellingsbesluit B.O.-slachtvarkens 1987
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Vrijstellingsbesluit B.O.-slachtvarkens 1987

Vrijstellingsbesluit B.O.-slachtvarkens 1987
De Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees,
gelet op, artikel 42 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987,
BESLUIT
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. B.O.-slachtvarkens : varkens die op last van de vleeskeuringsdienst aan een bacteriologisch onderzoek onderworpen worden;
2. de Verordening : de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987.
1.
De be- of verwerker wordt ten aanzien van B.O.-slachtvarkens vrijgesteld van de verplichting als genoemd in artikel 18, tweede lid, van de Verordening.
2.
De be- of verwerker is gerechtigd ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde slachtvarkens het met inachtneming van het gestelde in de artikelen 18, 26 en 27 van de Verordening bepaalde gewicht te verminderen met 2% van dat gewicht.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Vrijstellingsbesluit B.O.-slachtvarkens 1987.
2.
Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 in werking treedt.
De
voorzitter
voor deze
plaatsvervangend voorzitter