Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening W milieufonds wijn 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening W milieufonds wijn 2003

Verordening van het Productschap Wijn van 13 maart 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening W milieufonds wijn 2003)
Het bestuur van het Productschap Wijn;
Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 12 en 13 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
1.
Er is een milieufonds wijn dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Wijn.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. het daarvoor bestemde deel van de heffing uit hoofde van de Verordening W bestemmingsheffing wijn.
b. andere middelen welke hetzij het productschap hetzij anderen aan het fonds overmaken.
c. de op de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:
a. bijdragen in de financiering van onderzoek dat verband houdt met de milieu-aspecten bij de (glas)erpakking en de omverpakkingen voor wijnen.
b. bijdragen in de financiering van de kosten ter beperking van de belasting van het milieu door (glas)erpakking en omverpakkingen voor wijnen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
De Verordening W milieufonds wijn 1994 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W milieufonds wijn 2003.
Den Haag, 13 maart 2003
voorzitter
secretaris