Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003

Verordening van het Productschap Wijn van 13 maart 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003)
Het bestuur van het Productschap Wijn;
Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 12 en 13 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
1.
Er is een fonds wijn en wijnbouwproducten dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Wijn.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Verordening W bestemmingsheffing wijn.
b. andere middelen welke hetzij het productschap hetzij anderen aan het fonds overmaken.
c. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen bijdragen en subsidies ten behoeve van de financiering van werkzaamheden die van belang worden geacht voor het Nederlandse bedrijfsleven dat zich bezighoudt met de productie van en de handel in wijn en wijnbouwproducten, zoals
a. marktonderzoek
b. advisering
c. wetenschappelijk onderzoek
d. sociale aangelegenheden
e. scholing
f. voorlichting over verantwoord alcoholgebruik
g. voorlichting over het product wijn
h. hygiëne code
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
De Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 1993 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003.
Den Haag, 13 maart 2003