Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkrechtspersoon
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkrechtspersoon

Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkrechtspersoon
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,
Overwegende, dat het gewenst is de Verordening op de praktijkrechtspersoon aan te passen met betrekking tot de eisen voor benoembaarheid van bestuurders die geen advocaat zijn of beoefenaar van een toegelaten vrij beroep;
Gezien het ontwerp van de Algemene Raad;
Gelet op Artikel 28 van de Advocatenwet;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel I
[Wijzigt de Verordening op de praktijkrechtspersoon.]
Artikel II
[Wijzigt de Verordening op de praktijkrechtspersoon.]
Artikel III
[Wijzigt de Verordening op de praktijkrechtspersoon.]
Artikel IV
[Wijzigt de Verordening op de praktijkrechtspersoon.]
Artikel V
[Wijzigt de Verordening op de praktijkrechtspersoon.]
Artikel VI
Binnen een termijn van vier jaar na inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening brengt de Algemene Raad aan het College van Afgevaardigden verslag uit over de doeltreffendheid en de effecten van deze wijzigingsverordening in de praktijk. De Algemene Raad rapporteert in elk geval over de mate waarin gebruik is gemaakt van de bij deze wijzigingsverordening geboden mogelijkheid om een bestuurder te benoemen die geen advocaat of beoefenaar van een toegelaten vrij beroep is.
Artikel VII
Deze verordening treedt in werking op een nader door de Algemene Raad te bepalen tijdstip. 1
1
De verordening treedt in werking op 1 januari 2011 (Besluit Algemene Raad van 6 december 2010).
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.