Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tot intrekking van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening tot intrekking van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006 tot intrekking van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 mei 2003, nummer 37, VIS 14)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op:
– artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
– artikel 5 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253) en
– artikel 6 van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector;
Besluit:
1.
Het fonds voor de kottersector, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector, wordt opgeheven.
2.
Het liquidatiesaldo van € 263.644,– wordt ten bate gebracht van het fonds voor de aanvoersector, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 4 februari 2005, nummer 5, VIS 1).
3.
Het liquidatiesaldo van € 263.644,– mag alleen bestemd worden voor uitgaven binnen de doelstellingen van het fonds voor de aanvoersector, bedoeld in het tweede lid, ten behoeve van de vissersvaartuigen waarvan de lengte over alles minder dan 60 meter bedraagt.
4.
De Verordening instelling van een fonds voor de kottersector wordt ingetrokken.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Rijswijk, 12 oktober 2006
voorzitter
secretaris