Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Laboratoria
+ Hoofdstuk 3. Vaststelling calamiteit en gebied
+ Hoofdstuk 4. Maatregelen
+ Hoofdstuk 5. Toezicht op de naleving
+ Hoofdstuk 6. Tuchtrecht
+ Hoofdstuk 7. Gegevensverwerking
+ Hoofdstuk 8. Intrekking
+ Hoofdstuk 9. Evaluatie
+ Hoofdstuk 10. Citeerwijze en inwerkingtreding
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012

1.
Laboratoria die niet al erkend zijn op grond van de Regeling , de Regeling erkenning en aanwijzing van veterinaire laboratoria of een ander ter zake door het productschap of een ander bedrijfslichaam vastgesteld besluit, kunnen door de voorzitter, volgens een daartoe door het bestuur vastgesteld besluit met erkenningsvoorwaarden, worden erkend voor het doen van onderzoek naar een calamiteit.
2.
De voorzitter is belast met de afgifte, schorsing en intrekking van een erkenning van een laboratorium als bedoeld in het eerste lid.
3.
Uitslagen van onderzoek verricht door een erkend laboratorium kunnen dienen als basis voor de vaststelling van een calamiteit.
4.
Het door het bestuur vastgestelde besluit met erkenningsvoorwaarden, bedoeld in het eerste lid, wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.