Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Laboratoria
+ Hoofdstuk 3. Vaststelling calamiteit en gebied
- Hoofdstuk 4. Maatregelen
+ Hoofdstuk 5. Toezicht op de naleving
+ Hoofdstuk 6. Tuchtrecht
+ Hoofdstuk 7. Gegevensverwerking
+ Hoofdstuk 8. Intrekking
+ Hoofdstuk 9. Evaluatie
+ Hoofdstuk 10. Citeerwijze en inwerkingtreding
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 7 Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012

1.
De voorzitter kan, namens het bestuur, aan de ondernemer die pluimvee houdt buiten het vastgestelde gebied, bedoeld in artikel 3, gelasten tijdelijk bij de aan- of afvoer van pluimvee, eieren, broedeieren of pluimveemest hygiënemaatregelen, waaronder reinigings- en ontsmettingsmaatregelen, toe te passen naar aanleiding van de vastgestelde calamiteit.
2.
De voorzitter kan, namens het bestuur, aan de ondernemer, bedoeld in het eerste lid, gelasten tijdelijk de aan- en afvoer van pluimvee, eieren, broedeieren of pluimveemest naar, respectievelijk van, een locatie of gebied waar een calamiteit is vastgesteld, te beperken.
3.
De in de leden 1. en 2. bedoelde maatregelen en beperkingen kunnen tijdelijk worden opgelegd totdat sprake is van een zodanig te verwachten effect van de maatregelen en beperkingen dat deze niet meer vereist zijn.