Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA

Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA
De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,
Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;
Stelt de volgende verordening vast:
a. bij een eerste verzoek € 105,–;
b. bij een tweede verzoek € 180,–; en
c. bij een derde of volgend verzoek € 255,–.
Artikel 3
Het tarief, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Verordening op de kwaliteitstoetsing NOvAA bedraagt € 830,– per toetser per dagdeel.
a. voor een eerste toetsing: € 710,– per toetser per dagdeel;
b. voor een hertoetsing: € 1.045,– per toetser per dagdeel.
1.
Een toetser die voor een toetsing of accreditatie wordt ingeschakeld, ontvangt voor de bij de te toetsen accountantspraktijk of de te accrediteren koepelorganisatie ten behoeve van de toetsing aangevangen dagdelen een vergoeding ten bedrage van € 365,– per dagdeel.
2.
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, geldt voor ten hoogste twee dagdelen per dag.
3.
Een dagdeel omvat een tijdsperiode van drie uur.
4.
Toetsers ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten en reistijdkosten overeenkomstig artikelen 1a van de Verordening op de kostenvergoedingen.
5.
Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 1a, zevende lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met de toetsing van een accountantspraktijk of te accrediteren koepelorganisatie.
6.
Een toetser verzoekt om toepassing van het vorige lid en overlegt daarbij bewijsstukken.
Artikel 6
De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
Artikel 7
De Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2012 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 2012.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA.
De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten.