Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 4 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 3 augustus 2012.

Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek

Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants maakt, gelet op artikel 23, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants, onderstaande verordening bekend, die door de ledenvergadering van de Orde op 11 december 2008 is vastgesteld en voor zover van toepassing door de minister van Financiën op 23 december 2008 is goedgekeurd.
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Gelet op artikel 27, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de toepassing van deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
a. accountantsafdeling: de accountantsafdeling, bedoeld in de Verordening gedragscode;
b. accountantskantoor: het accountantskantoor, bedoeld in de Verordening gedragscode;
c. onderzoeker: een onderzoeker als bedoeld in artikel 6 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
d. periodiek onderzoek: het periodiek onderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
e. vervolgonderzoek: het vervolgonderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de toepassing van deze verordening worden als de kantoren in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants aangemerkt accountantskantoren en accountantsafdelingen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De kosten van het periodiek onderzoek of van een vervolgonderzoek bij een accountantskantoor worden in rekening gebracht aan dat accountantskantoor.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De kosten van het periodiek onderzoek of van een vervolgonderzoek bij een accountantsafdeling worden in rekening gebracht aan die accountantsafdeling.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
De kosten, bedoeld in de artikelen 3 en 4, bedragen het totaal van het aantal aangevangen, al dan niet bij het accountantskantoor of de accountantsafdeling bestede dagdelen per onderzoek vermenigvuldigd met het per onderzoeker op het moment van de tijdsbesteding geldende tarief.
2.
Een dagdeel omvat vier uur.
3.
Het tarief voor een onderzoeker die optreedt als teamleider bedraagt € 700.
4.
Het tarief voor een onderzoeker die niet optreedt als teamleider bedraagt € 500.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
1.
De tarieven, bedoeld in artikel 5, derde en vierde lid, worden met ingang van 1 september 2009 ieder jaar per 1 september aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in januari van dat jaar ten opzichte van deze index in januari van het voorafgaande jaar.
2.
De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek.
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants Terugwerkende kracht In Stcrt. 2012, 15994, datum inwerkingtreding 04-08-2012, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.