Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten

Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, aanhef en onderdeel m, van de Wet op het accountantsberoep en artikel 2, eerste lid, van de Verordening op het surplusvermogen;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
accountant: een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;
Accountant-Administratieconsulent: de accountant die met de vermelding van de beroepstitel van Accountant-Administratieconsulent is ingeschreven in het accountantsregister;
accountantsregister: het accountantsregister, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep ;
contributiegroep: een contributiegroep als bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening 2013.
1.
Aan de Accountant-Administratieconsulent die gedurende geheel 2013 ingeschreven is geweest in het accountantsregister, wordt een korting op de contributie verleend welke wordt vastgesteld op grond van de Contributieverordening 2014 .
2.
De korting bedraagt voor:
de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor openbaar accountants: € 782,–.
de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor intern accountants en overheidsaccountants: € 523,–
de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor accountants in business: € 262,–.
de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor leden zonder arbeidsinkomen: € 101,–.
1.
De korting, bedoeld in artikel 2, komt aan een Accountant-Administratieconsulent ten goede door middel van verrekening met de contributie welke hij als accountant verschuldigd is op grond van de Contributieverordening 2014 .
2.
Aan de Accountant-Administratieconsulent welke voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2, eerste lid maar aan wie geen mededeling van verschuldigde contributie voor 2014 wordt gedaan, wordt de korting als bedoeld in artikel 2, tweede lid na een daartoe strekkend verzoek uitbetaald.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten.
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,