Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PVis klachtenbehandeling
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 23 maart 2006. U leest nu de tekst die gold op 22 maart 2006.

Verordening PVis klachtenbehandeling

Verordening PVis klachtenbehandeling
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, in aanmerking nemende hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, op 7 september 2000 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
Algemene wet bestuursrecht artikel 9:1 van de Awb Awb
productschap : het Productschap Vis;
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
secretaris : secretaris van het productschap;
adjunct-secretaris : adjunct-secretaris van het productschap;
Awb : ;
klacht : elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van het Productschap Vis als bedoeld in , voor zover niet afkomstig van een medewerker van het productschap of van een bestuurslid van het productschap en voor zover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de openstaat of heeft opengestaan;
dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van het productschap;
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
Artikel 2
De correspondentie en registratie van ingediende klachten wordt verzorgd door een door de secretaris aan te wijzen jurist.
1.
De klachten, waarvoor kan worden volstaan met een lichte afhandeling, worden door een jurist van de afdeling Visserij- en Juridische Zaken afgehandeld.
2.
Voor de klachten waarvoor een zware afhandeling noodzakelijk is, geschiedt het horen als bedoeld in artikel 9:10 van de Awb door of onder leiding van een jurist van de afdeling Visserij- en Juridische Zaken.
3.
De (adjunct-)secretaris neemt een beslissing over de afhandeling van een in het vorige lid bedoelde klacht, gehoord het advies van de betrokken jurist van de afdeling Visserij- en Juridische Zaken;
4.
Een klacht die betrekking heeft op de afdeling Visserij- en Juridische Zaken wordt door de (adjunct-)secretaris van het productschap behandeld.
1.
Een klacht die betrekking heeft op de (adjunct-)secretaris en waarvoor kan worden volstaan met een lichte afhandeling, wordt door de voorzitter van het productschap afgehandeld.
2.
Een klacht die betrekking heeft op de (adjunct-)secretaris en waarvoor een zware afhandeling noodzakelijk is, wordt door de voorzitter tezamen met een vertegenwoordiger vanuit het dagelijks bestuur afgehandeld.
Artikel 5
Het aantal klachten en de aard hiervan worden vermeld in het jaarverslag.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van vaststelling.
Namens het bestuur van het productschap,
voorzitter
secretaris