Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van maart 2007, houdende de vaststelling van aan importeurs van bloembollen op te leggen heffing voor de export van bloembollen naar Japan, voor het oogstjaar 2007 (Verordening PT heffing bloembollen naar Japan oogstjaar 2007)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007.
Besluit:
1.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en artikel 3:1 en de werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2006.
3.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. bloembollen: bollen of knollen van bloemgewassen;
b. oogstjaar: de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2008.
1.
De exporteur van bloembollen is over de door hem naar Japan uitgevoerde bloembollen aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ten behoeve van de financiering van de controles van de bloembollen, die naar Japan wordt uitgevoerd.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
1.
Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van bloembollen aangifte bij het productschap van de door hem naar Japan uitgevoerde hoeveelheden bloembollen.
2.
De opgave als bedoeld in het vorige lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 30-03-2008]
a. amaryllis, hyacint, lelie, narcis en tulp: € 0,48 per 1000 stuks leverbaar;
b. gladiool en overige bloembollen: € 0,10 per 1000 stuks leverbaar;
c. plantgoed van iris, lelie en tulp: € 9,53 per 1000 kg; en
d. narcis-tonnegoed: € 4,76 per 1000 kg.
1.
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag hoeveelheid product ten behoeve van de export naar Japan.
2.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor:
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 30-03-2008]
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofd van het bepaalde in deze Verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 30-03-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 30-03-2008]
Deze verordening, wordt aangehaald als: Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007.
Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 27 maart 2007
voorzitter
secretaris