Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 4 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 3 september 2005.

Verordening PDV fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 2003

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PDV fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 2003)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
Er is een Fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Diervoeder.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen;
b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het Productschap Diervoeder bijdragen in de financiering van het ontwikkelen en toepassen van praktijkgerichte oplossingen ten behoeve van de mest-en ammoniakproblematiek brengen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
De Verordening fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 1989 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 2003.
Den Haag, 12 februari 2003
voorzitter
secretaris