Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PDV fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector 2003

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PDV fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector 2003)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
Er is een fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Diervoeder.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. het daarvoor bestemde deel van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders;
b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap bijdragen in de financiering van onderzoek en activiteiten met betrekking tot de kalvermelkindustrie en de vleeskalverhouderij alsmede op het gebied van de afzet van kalfsvlees brengen.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
De Verordening fonds voedingsonderzoek kalveren 1965 wordt ingetrokken.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector 2003.
Den Haag, 12 februari 2003
voorzitter
secretaris