Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2013
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2013

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2013)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
ondernemer : de ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend.
1.
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2013 en verstaat voorts onder:
2.
In afwijking van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 , wordt verstaan onder:
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2013 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O-fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
Voor een ondernemer, die na 1 januari 2013 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2012, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2013 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
Voor een ondernemer, die na 1 januari 2013 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2012, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
Artikel 4
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2013.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordening en blad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Zoetermeer, 31 oktober 2012
voorzitter
secretaris