Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Regeling lente- en zomerscholen VO 2016
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten
Artikel 3. Subsidieplafond en prioritering
Artikel 4. Subsidieaanvraag
Artikel 5. Beslistermijn, subsidiebedrag, betaling
Artikel 6. Subsidieverstrekking en verantwoording
Artikel 7. Verplichting tot verstrekken van beleidsinformatie
Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum
Artikel 9. Citeertitel

Geschiedenis-overzicht

Regeling lente- en zomerscholen VO 2016 
 
Artikel 4. Subsidieaanvraag
Uiterlijk op 11 maart 2016 dient de uitvoerende school bij DUO een door alle deelnemende scholen ondertekende subsidieaanvraag in met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier, dat een prognose-tool bevat en dat beschikbaar is via www.duo.nl.