Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Regeling lente- en zomerscholen VO 2016
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten
Artikel 3. Subsidieplafond en prioritering
Artikel 4. Subsidieaanvraag
Artikel 5. Beslistermijn, subsidiebedrag, betaling
Artikel 6. Subsidieverstrekking en verantwoording
Artikel 7. Verplichting tot verstrekken van beleidsinformatie
Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum
Artikel 9. Citeertitel

Geschiedenis-overzicht

Regeling lente- en zomerscholen VO 2016 
 
Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten
De minister verstrekt subsidie aan uitvoerende scholen voor het door de uitvoerende school begrote aantal leerlingen dat in de door het ministerie van OCW vastgestelde mei- en zomervakantie in 2016 deelneemt aan een lente- en zomerschool VO, met als doel het aantal zittenblijvers te verminderen.