Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Vaststellingsregeling Wtk 1992 bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Vaststellingsregeling Wtk 1992 bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005

Regeling van De Nederlandsche Bank NV van 30 juni 2005 tot vaststelling van de bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, 9, tweede lid en 11, eerste en tweede lid, van de Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992 (Vaststellingsregeling Wtk 1992 bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005)
De Nederlandsche Bank NV,
Gelet op de artikelen 7, eerste lid, 9, tweede lid en 11, eerste en tweede lid, van de Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
Kostenregeling: de Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992 .
Artikel 2
Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de kostenregeling wordt vastgesteld op:
a. EUR 31.500 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de wet is verleend;
b. EUR 31.500 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 38 van de wet is verleend;
c. EUR 32.500 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de wet is verleend;
d. EUR 32.500 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 38 van de wet is verleend.
Artikel 3
De verdeelsleutels en bandbreedtes, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de kostenregeling, worden vastgesteld ingevolge het bepaalde in bijlage I bij deze regeling.
Artikel 4
De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de kostenregeling, wordt vastgesteld op:
a. EUR 20.500 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° van de wet, die op grond van artikel 31 het bedrijf van kredietinstelling mogen uitoefenen;
b. EUR 0 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet, die op grond van artikel 31 het bedrijf van kredietinstelling mogen uitoefenen;
c. EUR 0 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° van de wet, die op grond van artikel 32 werkzaamheden door middel van het verlenen van diensten mogen verrichten;
d. EUR 0 voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet, die op grond van artikel 32a werkzaamheden door middel van het verlenen van diensten mogen verrichten;
e. EUR 0 voor financiële instellingen die op grond van artikel 45 van de wet onder toezicht zijn gesteld;
f. EUR 0 voor financiële instellingen die op grond van artikel 50 van de wet zijn toegelaten;
g. EUR 0 voor financiële instellingen die op grond van artikel 51 van de wet zijn toegelaten.
Artikel 5
Deze regeling kan worden aangehaald als: Vaststellingsregeling Wtk 1992 bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 30 juni 2005
De Nederlandsche Bank NV ,
de ,
directeur