Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Vaststellingsregeling 2006 artikel 6 toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Vaststellingsregeling 2006 artikel 6 toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 5 januari 2006 tot vaststelling van de bedragen voor 2006, bedoeld in artikel 6 van de Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op de artikelen 6 en 10 van de Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
kostenregeling: de Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992 .
1.
Het bedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van de kostenregeling wordt vastgesteld:
a. voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° van de wet:
1°. wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een onderneming of instelling waarvan de staten op grond van artikel 55 van de wet niet op geconsolideerde basis in de staten van een op grond van de wet vergunninghoudende instelling worden opgenomen, of wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een dochtermaatschappij van een niet in Nederland gevestigde kredietinstelling, waarop de toezichthoudende autoriteit in de Staat waar de buitenlandse kredietinstelling gevestigd is, onvoldoende geconsolideerd toezicht uitoefent, op € 35.500;
2°. wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een onderneming of instelling waarvan de staten op grond van artikel 55 van de wetop geconsolideerde basis in de staten van een op grond van de wet vergunninghoudende instelling worden opgenomen, of wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een dochtermaatschappij van een niet in Nederland gevestigde kredietinstelling, waarop de toezichthoudende autoriteit in de Staat waar de buitenlandse kredietinstelling gevestigd is, voldoende geconsolideerd toezicht uitoefent, op € 23.300.
b. voor kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet:
1°. wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een onderneming of instelling waarvan de staten op grond van artikel 55 van de wet niet op geconsolideerde basis in de staten van een op grond van de wet vergunninghoudende instelling worden opgenomen, of wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een dochtermaatschappij van een niet in Nederland gevestigde kredietinstelling, waarop de toezichthoudende autoriteit in de Staat waar de buitenlandse kredietinstelling gevestigd is, onvoldoende geconsolideerd toezicht uitoefent, op € 28.400;
2°. wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een onderneming of instelling waarvan de staten op grond van artikel 55 van de wet op geconsolideerde basis in de staten van een op grond van de wet vergunninghoudende instelling worden opgenomen, of wanneer het betreft aanvragers van een vergunning voor een dochtermaatschappij van een niet in Nederland gevestigde kredietinstelling, waarop de toezichthoudende autoriteit in de Staat waar de buitenlandse kredietinstelling gevestigd is, voldoende geconsolideerd toezicht uitoefent, op € 23.300.
2.
Het bedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, van de kostenregeling wordt vastgesteld op € 1.500.
3.
Het bedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c, van de kostenregeling wordt vastgesteld op € 0.
4.
Het bedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder d, van de kostenregeling wordt vastgesteld op € 0.
5.
Het bedrag, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de kostenregeling wordt vastgesteld op € 0.
6.
Het bedrag, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de kostenregeling wordt vastgesteld op € 0.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststellingsregeling 2006 artikel 6 toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 5 januari 2006
De
directeur