Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Uitleg besteding specifieke uitkering
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2008, nr. PO&K/O&O/69958 houdende regels inzake de besteding van de specifieke uitkering op grond van artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 (Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010;
Besluit:
Artikel 1. Uitleg besteding specifieke uitkering
De specifieke uitkering als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 dient te worden besteed aan voorschoolse educatie en/of aan schakelklassen om onderwijsachterstanden te bestrijden.
Hieronder vallen naast personele en materiële uitgaven voor de primaire activiteiten ook uitgaven voor activiteiten die gericht zijn op:
a. de aantoonbare verhoging van het bereik van het aantal kinderen dat voorschoolse educatie nodig heeft;
b. de aantoonbare verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.
Artikel 3. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris