Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Toezichtkader voortgezet onderwijs
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Vaststelling toezichtkader voortgezet onderwijs
Artikel 2. Bekendmaking
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Toezichtkader voortgezet onderwijs

Toezichtkader voortgezet onderwijs
De inspecteur-generaal van het onderwijs,
Mede namens het hoofd van de Inspectie landbouwonderwijs en kennisprogramma’s,
Gelet op:
? artikel 13 van de Wet op het onderwijstoezicht,
Besluit
Artikel 1. Vaststelling toezichtkader voortgezet onderwijs
Het toezichtkader voortgezet onderwijs wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage .
Artikel 2. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Toezichtkader voortgezet onderwijs.
De inspecteur-generaal van het onderwijs ,