Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De aanvraag om subsidie
+ § 3. Verplichtingen voor de subsidie-aanvrager en -ontvanger
- § 4. Subsidieverlening
+ § 5. Voorschotverlening
+ § 6. Subsidievaststelling
+ § 7. Vrijwaring
+ § 8. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

Artikel 8
Het hoofdbedrijfschap stelt jaarlijks een subsidieplafond vast bij beschikking voor de verschillende activiteiten of programma's van activiteiten waarvoor op grond van dit besluit subsidie kan worden verstrekt en bepaalt daarbij hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.