Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016

Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016
Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland;
Besluit:
Artikel 1
Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2016 is € 29.237.223,– (zegge: negenentwintig miljoen tweehonderdzevenendertig duizend tweehonderddrieëntwintig euro), waarvan tenminste 70% bestemd is voor internationale coproducties
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 14 december 2015
Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Directeur/ Bestuurder